SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE WSPARCIE FIRM PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ USŁUGI BIAŁYSTOK

SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE WSPARCIE FIRM PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDAŃ USŁUGI BIAŁYSTOK
Doradcy EkoExpert
Miasto: Białystok
Był online: 2 dnia temu
Ogłoszeń sprzedającego: 159

Zamieszczono: 26 lut 2016

Opis towaru przez autora:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. przygotowała ofertę dla firm, których działalność wymaga składania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. EkoExpert przygotowuje na zlecenie firm sprawozdania środowiskowe, które należy złożyć zgodnie z obowiązującymi terminami tj.:

termin do 29 lutego - raportowanie do bazy KOBiZE (zakres sprawozdania obejmuje m.in. emisję gazów cieplarnianych i innych substancji)

termin do 15 marca - sprawozdanie w zakresie gospodarowania odpadami ( zakres sprawozdania obejmuje m.in.: wytwarzanie , zbieranie, przetwarzanie odpadów)

termin do 31 marca - sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska (zakres sprawozdania obejmuje: opłaty środowiskowe za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wód, za odprowadzanie ścieków, za składowanie odpadów).

Służymy pomocą doradczą, przygotowaniem sprawozdań i wyliczeniem opłat środowiskowych,

Usługi świadczone w ramach oferty obejmują pomoc doradczą, wsparcie dla firm w zakresie sprawozdawczości, wyliczenie opłat środowiskowych, stworzenie aktywnych druków i formularzy, które pozwolą na prawidłowe i terminowe złożenie sprawozdań. Więcej informacji o ofercie znajduje się na stronie www.ekoexpert.com.pl . Wyczerpujących informacji udzialą Państwu także nasi eksperci pod numerem 857444460.